Subcheo là gì?

  • Là hoạt động trao đổi tương tác giữa các tài khoản Chínhtài khoản phụ trong hệ thống và sẽ được quy đổi bằng điểm Subcheo
  • Hệ thống Subcheo sẽ đứng giữa bắt cặp tài khoản phụtài khoản chính tương tác chéo với nhau
  • Điểm Subcheo sẽ được dùng làm đơn vị giao để trao đổi tương tác giữa các tài khoản trong hệ thống

Xem thêm

Cơ chế hoạt động

Hệ thống trao động được xây dưng trên nền web mọi tác vụ sẽ do server tự xử lý, khi bị tương tác một shop khác bạn sẽ nhận đươc số điểm và dùng điểm đó để quy đổi khi có shop khác tương tác ngược lại bạn

Hệ thống tự xử lý

Server tự động sẽ chọn cặp để tương tác chéo nhau một cách thông minh

Không cần cài đặt

Không cần cài đặt chỉ cần có Internet là đủ

Hệ thống 24h

Server tự động hoạt động liên 24 giờ và tương tác vẫn chạy khi bạn đi ngủ

Giúp gia tăng doanh số

Các chỉ số lượt xem, thích và theo dõi trên sản phẩm của shop bạn giúp người dùng tin tưởng và quyết đinh đặt mua shop của bạn. Gia tăng doanh số hàng tháng và là điều kiện cần để lên Shop Yêu Thích hoặc Shop Mall

Đánh giá từ khách hàng

Những phàn hồi của khách hàng đã dùng qua hệ thống của chúng tôi

Video hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn chi tiết và cơ chế hoạt động của hệ thống, cách sử dụng và xem thống kê từ hệ thống. Giúp bạn năm băt nội dung dễ dàng hơn

Xem thêm

0941362912

0329473330