Chúng tôi tạm ngừng gia hạn gói Subcheo, cho đến khi có thông báo lại